Po dobu omezení dle nařízení vlady na výdejí okénko bude restaurace o víkendech uzavřena